La Zona

Totes aquelles terres que es trobin situades per sobre dels 500 metres d’alçada respecte el nivell del mar, i, en principi, que pertanyin a el Pla de Manlleu (Aiguamúrcia) i als municipis col.lindants

Actualment, las finques dels agrupats son situades a El Pla de Manlleu (Aiguamúrcia), Querol i la Joncosa del Montmell.

Donat la diversitat orogràfica i microclimàtica de tot aquest territori, hem decidit, per criteris d’actuació agronòmica i de millor adaptació varietal en vinyes, dividir el nostre territori en 4 subzones, que son:

“Valldossera” (Querol), amb una mitjana d’altitud entorn als 700 metres,

“Comanda de Selma”, camps i costers situats en una franja de 600 a 700 metres d’alçada,

Dues zones més que son “Marge dret de la Riera de Marmellar” i “Marge esquerra de la Riera de Marmellar”, situats en la franja d’alçària entre els 500 i 600 metres. 


 

Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com