Raïm 500

Aquesta campanya controlem les maduracions de diverses vinyes de Chardonnay, Garnatxa Blanca, Parellada, Moscatell, Pinot Noir, Merlot i Ull de Llebre. Feu clic sobre cada punt de les gràfiques per veure la lectura exacte:

 

Chardonnay

Codi PV: BJ123
Titular: Eva Suriol Vidal
Conducció:
Zona:
Veure detalls vinya

Chardonnay

Codi PV: BK095
Titular: Jaume Bargans Carceller
Conducció: Emparrat
Zona:
Veure detalls vinya

Chardonnay

Codi PV: BK098
Titular: Jaume Bargans Carceller
Conducció: Emparrat
Zona:
Veure detalls vinya

Chardonnay

Codi PV: BK119
Titular: Rosa Mª Fontanillas Mañé
Conducció: Emparrat
Zona: Marge Dret Riera Marmellar
Veure detalls vinya

Chardonnay

Codi PV: BK173
Titular: Jaume Bargans Carceller
Conducció: Emparrat
Zona: Comanda de Selma
Veure detalls vinya

Garnatxa

Codi PV: IS589
Titular: Anna M. Llenas Morgades
Conducció: Emparrat
Zona: Valldossera
Veure detalls vinya

Garnatxa blanca

Codi PV: BJ975
Titular: Jaume Bargans Carceller
Conducció: Emparrat
Zona: Marge Esquerra Riera Marmellar
Veure detalls vinya

Merlot

Codi PV: BK091
Titular: Jaume Bargans Carceller
Conducció: Emparrat
Zona:
Veure detalls vinya

Merlot

Codi PV: CO702
Titular: Anna M. Llenas Morgades
Conducció: Emparrat
Zona: Valldossera
Veure detalls vinya

Parellada, Montonega

Codi PV: BI983
Titular: Marta Puig Artigas
Conducció: Emparrat
Zona:
Veure detalls vinya

Parellada, Montonega

Codi PV: BI984
Titular: Marta Puig Artigas
Conducció: Got
Zona: Marge Esquerra Riera Marmellar
Veure detalls vinya

Parellada, Montonega

Codi PV: BJ939
Titular: Jaume Bargans Carceller
Conducció: Emparrat
Zona: Marge Esquerra Riera Marmellar
Veure detalls vinya

Parellada, Montonega

Codi PV: BJ977
Titular: Miquel Mestres Bono
Conducció: Got
Zona: Marge Esquerra Riera Marmellar
Veure detalls vinya

Parellada, Montonega

Codi PV: BK008
Titular: Jaume Nin Llort
Conducció: Emparrat
Zona: Marge Dret Riera Marmellar
Veure detalls vinya

Parellada, Montonega

Codi PV: BK078
Titular: Joan Pons Sendra
Conducció:
Zona:
Veure detalls vinya

Parellada, Montonega

Codi PV: CK959
Titular: Aiguaviva Fruits CB
Conducció: Emparrat
Zona: Marge Dret Riera Marmellar
Veure detalls vinya

Parellada, Montonega

Codi PV: CK962
Titular: Aiguaviva Fruits CB
Conducció: Got
Zona: Marge Dret Riera Marmellar
Veure detalls vinya

Parellada, Montonega

Codi PV: CL064
Titular: Urbanización Aiguaviva S.L.
Conducció:
Zona: Marge Dret Riera Marmellar
Veure detalls vinya

Parellada, Montonega

Codi PV: CL079
Titular: Urbanización Aiguaviva S.L.
Conducció:
Zona: Marge Dret Riera Marmellar
Veure detalls vinya

Parellada, Montonega

Codi PV: DF611
Titular: Josep Rosich Gómez
Conducció: Emparrat
Zona: Marge Esquerra Riera Marmellar
Veure detalls vinya

Parellada, Montonega

Codi PV: JK906
Titular: Marta Puig Artigas
Conducció: Emparrat
Zona:
Veure detalls vinya

Pinot noir

Codi PV: CL063
Titular: Urbanización Aiguaviva S.L.
Conducció:
Zona: Marge Dret Riera Marmellar
Veure detalls vinya

Pinot noir

Codi PV: CL073
Titular: Urbanización Aiguaviva S.L.
Conducció:
Zona: Marge Dret Riera Marmellar
Veure detalls vinya

Pinot noir

Codi PV: CL075
Titular: Urbanización Aiguaviva S.L.
Conducció:
Zona: Marge Dret Riera Marmellar
Veure detalls vinya

Pinot noir

Codi PV: CL076
Titular: Urbanización Aiguaviva S.L.
Conducció:
Zona: Marge Dret Riera Marmellar
Veure detalls vinya

Pinot noir

Codi PV: IP491
Titular: Urbanización Aiguaviva S.L.
Conducció:
Zona: Marge Dret Riera Marmellar
Veure detalls vinya

Ull de llebre, Tempranillo

Codi PV: BJ947
Titular: Miquel Mestres Bono
Conducció:
Zona:
Veure detalls vinya

Ull de llebre, Tempranillo

Codi PV: BK001
Titular: Josep Mestres Figueras
Conducció: Emparrat
Zona: Marge Esquerra Riera Marmellar
Veure detalls vinya

Ull de llebre, Tempranillo

Codi PV: BK002
Titular: Josep Mestres Figueras
Conducció: Emparrat
Zona: Marge Esquerra Riera Marmellar
Veure detalls vinya

Ull de llebre, Tempranillo

Codi PV: BK049
Titular: Joan Pons Sendra
Conducció:
Zona:
Veure detalls vinya

Ull de llebre, Tempranillo

Codi PV: BK070
Titular: Guillem Cañellas Guasch
Conducció: Emparrat
Zona: Marge Esquerra Riera Marmellar
Veure detalls vinya

Ull de llebre, Tempranillo

Codi PV: CO703
Titular: Anna M. Llenas Morgades
Conducció: Emparrat
Zona: Valldossera
Veure detalls vinya

Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com