Raïm 500

Nom de la Finca: Galls carnuts
Titular: Antonia Ferrando Espinosa
Codi PV: IF044
Subzona: Marge Esquerra Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguam├║rcia
Varietat: Moscatell de Alexandria
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 2004-2005
Superfície: 0.8681 Ha.
Tipus de Cultiu: ecol├▓gic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
3/1/18 Prepodar Tractor >90CV 4.74l. 12.47kg
9/1/18 Subsolar files altern. Tractor 60-90CV 4.47l. 11.75kg
21/2/18 Podar compressor Tractor 60-90CV 1.82l. 4.77kg
27/2/18 Baixar fils 0.00l. 0.00kg
12/3/18 Trinxar sarments 0.00l. 0.00kg
21/4/18 Tract: Feromones LOBESIA QU111745/15 QUANT LB 19811 15A2018 350 0.00l. 0.00kg
27/4/18 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 12.60l. 33.15kg
4/5/18 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM QU111745/15 Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 1622425-1732025 1.6 280 6.88l. 18.08kg
4/5/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111745/15 VITRA 40 WG 23186 253210 1.2 280 0.00l. 0.00kg
17/5/18 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM QU111745/15 Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 1732025 1.600 220 6.88l. 18.08kg
17/5/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111745/15 VITRA 40 WG 23186 253210 0.735 220 0.00l. 0.00kg
27/5/18 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 12.60l. 33.15kg
11/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 Oidium QU111745/15 Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 1732025 1.6 270 6.88l. 18.08kg
11/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 Mildiu QU111745/15 VITRA 40 WG 23186 130070 0.83 270 0.00l. 0.00kg
27/6/18 Llaurar cultivador estiu Tractor 60-90CV 4.30l. 11.30kg
29/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 Oidium QU111745/15 Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 1732025 1.8 310 6.88l. 18.08kg
29/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 Mildiu QU111745/15 ZZ-CUPROCOL 14534 POR5B28671 0.960 310 0.00l. 0.00kg
3/7/18 Tract Fito: Ensofrat2 Oidium QU111745/15 Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0318 30.00 1.83l. 4.82kg
9/7/18 Tract Fito: Atomitzador2 Mildiu QU111745/15 Tractor 60-90CV VITRA 40 WG 23186 130010 1.98 320 6.88l. 18.08kg
15/7/18 Tract Fito: Ensofrat2 Oidium QU111745/15 Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0318 30.00 1.83l. 4.82kg
28/7/18 Tract Fito: Atomitzador2 Mildiu QU111745/15 Tractor 60-90CV VITRA 40 WG 23186 253210 1.315 350 6.88l. 18.08kg
1/8/18 Tract Fito: Ensofrat2 Oidium QU111745/15 Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0318 30.00 1.83l. 4.82kg
25/9/18 Verema màquina M. verema 100-140CV 11.72l. 30.82kg

Total CO2 per a Parcel·la IF044, (0.8681ha): 260.38kg (Equivalent: 299.94 kg CO2 per hectÓrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 17.24 kg CO2 (19.86 kg CO2 per hectÓrea)
Llaurar: 77.60 kg CO2 (89.39 kg CO2 per hectÓrea)
Tractaments Fitosanitaris: 122.96 kg CO2 (141.64 kg CO2 per hectÓrea)
Verema: 30.82 kg CO2 (35.51 kg CO2 per hectÓrea)Altres anys: 2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com