Raïm 500

Nom de la Finca: Merlot
Titular: Anna M. Llenas Morgades
Codi PV: CO702
Subzona: Valldossera
Municipi: 43120-Querol
Varietat: Merlot
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 1981-1982
Superfície: 1.3113 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2 N
04/03/21 Prepodar 0.00l. 0.00kg
05/03/21 Podar tissores elèctriques 0.00l. 0.00kg
10/03/21 Baixar fils 0.00l. 0.00kg
15/03/21 Trinxar sarments Tractor 60-90CV 10.39l. 27.31kg
21/04/21 Aplicar adob/fems adod Tractor <60CV Labin 6-4-4 F0004 11645 310 2.06l. 5.43kg 24.39kg
17/05/21 Atomitzador 2 cares oidi THIOPRON 825 25055 0221044202 5 0.00l. 0.00kg
17/05/21 Atomitzador 2 cares mildiu Tractor 60-90CV DICONOX 52 FLOW 24058 306593 1,5 10.39l. 27.31kg
20/05/21 Llaurar intercep man Tractor <60CV 11.61l. 30.54kg
24/05/21 Ensofrar 1 cara oidi Tractor 60-90CV AZUFRE MICRONIZADO P-300/100 12453 2220 43 1.73l. 4.55kg
11/06/21 Atomitzador 2 cares oidi Tractor 60-90CV THIOPRON 825 25055 0221044202 5 10.39l. 27.31kg
11/06/21 Atomitzador 2 cares mildiu DICONOX 52 FLOW 24058 306573 1,5 0.00l. 0.00kg
27/06/21 Pujar fils 0.00l. 0.00kg
29/06/21 Retallat puntes Tractor <60CV 2.58l. 6.79kg
30/06/21 Ensofrar 1 cara oidi Tractor 60-90CV AZUFRE MICRONIZADO P-300/100 12453 2220 43 1.73l. 4.55kg
13/07/21 Despampolar màquina Tractor 60-90CV 7.14l. 18.78kg
21/07/21 Atomitzador 2 cares oidi Tractor 60-90CV MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS 11179 0621122 6 10.39l. 27.31kg
21/07/21 Atomitzador 2 cares mildiu DICONOX 52 FLOW 24058 306573 1,5 0.00l. 0.00kg
08/08/21 Ensofrar 1 cara oidi Tractor 60-90CV AZUFRE MICRONIZADO P-300/100 12453 1221 43 1.73l. 4.55kg
10/08/21 Llaurar cultivador estiu Tractor <60CV 4.84l. 12.73kg
17/08/21 Atomitzador 2 cares mildiu BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE 21649 04112C 3 0.00l. 0.00kg
17/08/21 Atomitzador 2 cares oidi Tractor 60-90CV MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS 11179 0621122 6 10.39l. 27.31kg
24/09/21 Verema màquina 0.00l. 0.00kg

Total CO2 per a Parcel·la CO702, (1.3113ha): 224.49kg (Equivalent: 171.20 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 27.31 kg CO2 (20.83 kg CO2 per hectàrea)
Abonament: 5.43 kg CO2 (4.14 kg CO2 per hectàrea)
Llaurar: 43.27 kg CO2 (33.00 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 122.91 kg CO2 (93.73 kg CO2 per hectàrea)
Poda en verd: 25.57 kg CO2 (19.50 kg CO2 per hectàrea)
Aplicació anual Nitrògen (DAN):
Adobs: 24.39 kg Nitrogen (18.60kg Nitrogen per hectàrea)Altres anys: 21   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com