Raïm 500

Nom de la Finca: BLAI
Titular: Aiguaviva Fruits CB
Codi PV: CK959
Subzona: Marge Dret Riera Marmellar
Municipi: 43090-Montmell
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 2011-2012
Superfície: 1.3218 Ha.
Tipus de Cultiu: convencional
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2 N
10/03/21 Llaurar cultivador hivern Tractor <60CV 10.15l. 26.68kg
16/03/21 Aplicar adob/fems Tractor <60CV 2.08l. 5.47kg
23/04/21 Tract: Feromones Lobesia Isonet LTT 25966 21034 0.00l. 0.00kg
04/05/21 Llaurar cultivador estiu Tractor <60CV 4.88l. 12.83kg
18/05/21 Atomitzador 2 cares Mildiu Tractor <60CV BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE 21649 2520003/5 5 500 7.80l. 20.52kg
18/05/21 Atomitzador 2 cares Oidi Tractor <60CV PROMINENT ES-00010 10EV2M 250 çc 500 7.80l. 20.52kg
18/05/21 Atomitzador 2 cares Oidi Tractor <60CV PROMINENT ES-00010 10EV2M 300cc 500 7.80l. 20.52kg
01/06/21 Atomitzador 2 cares Mildiu Tractor <60CV BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE 21649 2520003/5 5 500 7.80l. 20.52kg
01/06/21 Atomitzador 2 cares Mildiu Tractor <60CV BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE 21649 2520003/5 5 500 7.80l. 20.52kg
01/06/21 Atomitzador 2 cares Oidi Tractor <60CV EMERALD 23636 1301NE 300cc 500 7.80l. 20.52kg
23/06/21 Retallat puntes Tractor <60CV 2.60l. 6.84kg
30/06/21 Ensofrar 1 cara Oidi Tractor <60CV AZUFRE MOLIDO P-100/90 12463 30 1.30l. 3.42kg
06/07/21 Llaurar cultivador estiu Tractor <60CV 4.88l. 12.83kg
07/07/21 Retallat puntes Tractor <60CV 2.60l. 6.84kg
15/07/21 Ensofrar 1 cara Oidi Tractor <60CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 35 1.30l. 3.42kg
05/08/21 Ensofrar 1 cara Oidi Tractor <60CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0121 35 1.30l. 3.42kg
02/09/21 Despampolar màquina Tractor 60-90CV 7.20l. 18.93kg
03/09/21 Atomitzador 2 cares Botritis Tractor <60CV TELDOR 22130 EQ4000864 2 Kg 500 7.80l. 20.52kg

Total CO2 per a Parcel·la CK959, (1.3218ha): 244.35kg (Equivalent: 184.86 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Abonament: 5.47 kg CO2 (4.14 kg CO2 per hectàrea)
Llaurar: 52.34 kg CO2 (39.60 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 153.93 kg CO2 (116.46 kg CO2 per hectàrea)
Poda en verd: 32.61 kg CO2 (24.67 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2008   2009   2012   2013   2014   2015   2017   2018   2019   2020  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com