Raïm 500

Nom de la Finca: el fondo
Titular: Jaume Bargans Carceller
Codi PV: BK173
Subzona: Comanda de Selma
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Chardonnay
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 2000-2001
Superfície: 0.6097 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic
 

 Altres anys: 2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com