Raïm 500

Nom de la Finca: Els Cups
Titular: Rosa Mª Fontanillas Mañé
Codi PV: BK119
Subzona: Marge Dret Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Chardonnay
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 1990-1991
Superfície: 0.6689 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2 N
13/01/21 Trinxar sarments Tractor <60CV 3.95l. 10.39kg
10/02/21 Llaurar cultivador hivern Tractor 60-90CV 6.89l. 18.11kg
24/03/21 Aplicar adob/fems Abonado Tractor <60CV BIO-INNOVA 834/2007 Ecocert ce 834/2007 270 k h 1.05l. 2.77kg
31/03/21 Tract: Feromones Lobesia Isonet LTT 25966 Gvmt20825 250 h 0.00l. 0.00kg
23/04/21 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 9.71l. 25.54kg
05/05/21 Ensofrar 1 cara Oidi Tractor <60CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2320 30 0.66l. 1.73kg
25/05/21 Atomitzador 1 cara Oidi Tractor 60-90CV THIOPRON 825 25055 20210213 5litros 500 3.18l. 8.36kg
25/05/21 Atomitzador 1 cara Mildiu Tractor 60-90CV CUPROCHEM 50 PM 21352 21030099 4 kilos 500 litro 3.18l. 8.36kg
04/06/21 Ensofrar 1 cara Oidi Tractor <60CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2320 30 0.66l. 1.73kg
10/06/21 Llaurar cultivador estiu Tractor 60-90CV 3.31l. 8.71kg
12/06/21 Esporgar/Escavellar manual 0.00l. 0.00kg
15/06/21 Pujar fils 0.00l. 0.00kg
24/06/21 Ensofrar 2 cares Tractor <60CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2320 30 1.05l. 2.77kg
30/06/21 Retallat puntes Tractor <60CV 1.32l. 3.46kg
06/07/21 Ensofrar 2 cares Oidi AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2320 0.00l. 0.00kg
28/07/21 Atomitzador 2 cares Mildiu Tractor 60-90CV CALDO BORDELES RSR DISPERSS 23852 0719276 1 500 litro 5.30l. 13.93kg
28/07/21 Atomitzador 2 cares Oidi Tractor 60-90CV MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS 11179 0620031 8 500 litro 5.30l. 13.93kg

Total CO2 per a Parcel·la BK119, (0.6689ha): 119.80kg (Equivalent: 179.10 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 10.39 kg CO2 (15.53 kg CO2 per hectàrea)
Abonament: 2.77 kg CO2 (4.14 kg CO2 per hectàrea)
Llaurar: 52.36 kg CO2 (78.28 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 50.82 kg CO2 (75.97 kg CO2 per hectàrea)
Poda en verd: 3.46 kg CO2 (5.18 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com