Raïm 500

Nom de la Finca: Sant Miquel
Titular: Rosa M. Fontanillas
Codi PV: BK102
Subzona: Marge Dret Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 1986-1987
Superfície: 1.11 Ha.
Tipus de Cultiu: ecol?gic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
9/1/19 Podar tissores elèctriques 0.00l. 0.00kg
2/2/19 Trinxar sarments Tractor 60-90CV 8.79l. 23.12kg
12/2/19 Llaurar cultivador hivern Tractor 60-90CV 11.43l. 30.06kg
21/2/19 Baixar fils 0.00l. 0.00kg
11/3/19 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 16.12l. 42.39kg
25/3/19 Aplicar adob/fems QU111728/15 Tractor <60CV BIOFUERZA S44099001 000407-For 363 1.75l. 4.60kg
6/4/19 Tract: Feromones Lobesia botrana polilla racimo QU111727/15 25996 GVMY.10105 200 0.00l. 0.00kg
10/5/19 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 16.12l. 42.39kg
17/5/19 Tract Fito: Atomitzador1 Oidium QU111728/15 Tractor 60-90CV THIOPRON 825 25055 O118158020 1,75 5.27l. 13.87kg

Total CO2 per a Parcel·la BK102, (1.11ha): 156.42kg (Equivalent: 140.92 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 23.12 kg CO2 (20.83 kg CO2 per hectàrea)
Abonament: 4.60 kg CO2 (4.14 kg CO2 per hectàrea)
Llaurar: 114.83 kg CO2 (103.45 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 13.87 kg CO2 (12.50 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com