Raïm 500

Nom de la Finca: Sant Miquel
Titular: Rosa M. Fontanillas
Codi PV: BK102
Subzona: Marge Dret Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguam├║rcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 1986-1987
Superfície: 1.11 Ha.
Tipus de Cultiu: ecol├▓gic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
10/2/18 Podar tissores el├Ęctriques 0.00l. 0.00kg
13/2/18 Llaurar cultivador hivern Tractor 60-90CV 11.43l. 30.06kg
8/3/18 Trinxar sarments Tractor <60CV 6.55l. 17.24kg
12/3/18 Aplicar adob/fems Abonado QU111728/15 Tractor <60CV BIOFUERZA S44099001 400 1.75l. 4.60kg
15/3/18 Llaurar cultivador hivern Tractor 60-90CV 11.43l. 30.06kg
3/4/18 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 16.12l. 42.39kg
24/4/18 Tract: Feromones Lobesia QU111728/15 QUANT LB 19811 15A2018 350 0.00l. 0.00kg
4/5/18 Tract Fito: Atomitzador2 Oidium QU111728/15 Tractor 60-90CV THIOPRON 825 25055 CAS2634/33/5 1.50 500 8.79l. 23.12kg
4/5/18 Tract Fito: Atomitzador2 Mildiu QU111728/15 KDOS 22002 AUG16HJ033 1.50 500 0.00l. 0.00kg
17/5/18 Tract Fito: Atomitzador2 Oidium QU111728/15 Tractor 60-90CV THIOPRON 825 25055 CAS2634/33/5 1.50 500 8.79l. 23.12kg
17/5/18 Tract Fito: Atomitzador2 Mildiu QU111728/15 KDOS 22002 AUG16HJ033 1.50 500 0.00l. 0.00kg
18/5/18 Llaurar cultivador estiu Tractor 60-90CV 5.49l. 14.45kg
29/5/18 Tract Fito: Atomitzador2 Oidium QU111728/15 Tractor 60-90CV THIOPRON 825 25055 CAS2634/33/5 1.50 500 8.79l. 23.12kg
29/5/18 Tract Fito: Atomitzador2 Mildiu QU111728/15 KDOS 22002 AUG16HJ033 1.50 500 0.00l. 0.00kg
11/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 Mildiu QU111728/15 Tractor 60-90CV KDOS 22002 AUG16HJ033 1.50 500 8.79l. 23.12kg
11/6/18 Tract Fito: Ensofrat2 Oidium QU111728/15 MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS 11179 EMB13214J 2.50 500 0.00l. 0.00kg
15/6/18 Tract Fito: Ensofrat1 Oidium QU111728/15 Tractor <60CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0318 30.00 1.09l. 2.87kg
17/6/18 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 16.12l. 42.39kg
20/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 Mildiu QU111728/15 Tractor 60-90CV BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE 21649 113826 2.00 500 8.79l. 23.12kg
25/6/18 Retallat puntes Tractor <60CV 2.18l. 5.75kg
9/7/18 Tract Fito: Atomitzador1 Mildiu QU111728/15 Tractor 60-90CV BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE 21649 113826 2.00 500 5.27l. 13.87kg
9/7/18 Tract Fito: Atomitzador1 Oidium QU111728/15 MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS 11179 EMB13214J 3.00 500 0.00l. 0.00kg
11/7/18 Tract Fito: Atomitzador1 OIDIUM Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0318 35.00 5.27l. 13.87kg
21/7/18 Tract Fito: Atomitzador1 MILDIU QU111728/15 Tractor 60-90CV BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE 21649 113826 3.00 500 5.27l. 13.87kg
21/7/18 Tract Fito: Atomitzador1 OIDIUM QU111728/15 MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS 11179 EMB13214J 3.00 500 0.00l. 0.00kg
27/7/18 Tract Fito: Ensofrat1 OIDIUM QU111728/15 Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0318 35.00 1.47l. 3.85kg
6/8/18 Tract Fito: Atomitzador1 MILDIU QU111728/15 Tractor 60-90CV CALDO BORDELES RSR DISPERSS 23852 5M2W/Z21/S/F/8/BUT 1.00 500 5.27l. 13.87kg
20/8/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111728/15 Tractor 60-90CV CALDO BORDELES RSR DISPERSS 23852 5M2W/Z21/S/F/8/BUT 1.00 500 8.79l. 23.12kg

Total CO2 per a Parcel·la BK102, (1.11ha): 387.86kg (Equivalent: 349.42 kg CO2 per hectÓrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 17.24 kg CO2 (15.53 kg CO2 per hectÓrea)
Abonament: 4.60 kg CO2 (4.14 kg CO2 per hectÓrea)
Llaurar: 159.34 kg CO2 (143.55 kg CO2 per hectÓrea)
Tractaments Fitosanitaris: 200.94 kg CO2 (181.03 kg CO2 per hectÓrea)
Poda en verd: 5.75 kg CO2 (5.18 kg CO2 per hectÓrea)Altres anys: 2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com