Raïm 500

Nom de la Finca: Sant Miquel
Titular: Rosa M. Fontanillas
Codi PV: BK102
Subzona: Marge Dret Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguam├║rcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 1986-1987
Superfície: 1.11 Ha.
Tipus de Cultiu: ecol?gic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
9/1/19 Podar tissores el├Ęctriques 0.00l. 0.00kg
2/2/19 Trinxar sarments Tractor 60-90CV 8.79l. 23.12kg
12/2/19 Llaurar cultivador hivern Tractor 60-90CV 11.43l. 30.06kg

Total CO2 per a Parcel·la BK102, (1.11ha): 53.18kg (Equivalent: 47.91 kg CO2 per hectÓrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 23.12 kg CO2 (20.83 kg CO2 per hectÓrea)
Llaurar: 30.06 kg CO2 (27.08 kg CO2 per hectÓrea)Altres anys: 2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com