Raïm 500

Nom de la Finca:
Titular: Jaume Bargans Carceller
Codi PV: BK095
Subzona:
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Chardonnay
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 1998-1999
Superfície: 0.6221 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic
 

 Altres anys: 2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com