Raïm 500

Nom de la Finca: El Pelegri
Titular: Jaume Bargans Carceller
Codi PV: BK091
Subzona:
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Merlot
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 2000-2001
Superfície: 1.2729 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2 N
14/01/19 Podar tissores elèctriques 0.00l. 0.00kg
11/03/19 Trinxar sarments Tractor 60-90CV 10.08l. 26.51kg
12/03/19 Llaurar cultivador hivern Tractor 60-90CV 13.11l. 34.47kg
25/04/19 Atomitzador 2 cares Oidi Tractor 60-90CV COSAVET DF 22212 3 200 10.08l. 26.51kg
15/05/19 Atomitzador 1 cara Tractor 60-90CV COSAVET DF 22212 3 200 6.05l. 15.91kg
15/05/19 Atomitzador 1 cara Abono foliar fFE009-00 3 200 0.00l. 0.00kg
29/05/19 Atomitzador 1 cara Mildiu Tractor 60-90CV CUPROCHEM 50 PM 21352 1.25 350 6.05l. 15.91kg
30/05/19 Atomitzador 2 cares Adob foliar Tractor 60-90CV NUTRACEUTICO ECO0020 F0067/19/06 1 350 10.08l. 26.51kg
30/05/19 Atomitzador 2 cares Oidi COSAVET DF 22212 3.5 350 0.00l. 0.00kg
20/06/19 Atomitzador 2 cares Mildiu BELTASUR-500 11582 19010313 1.5 350 0.00l. 0.00kg
20/06/19 Atomitzador 2 cares Abono foliar Tractor 60-90CV NUTRACEUTICO ECO0020 F0067/19/06 1 350 10.08l. 26.51kg
20/06/19 Atomitzador 2 cares Oidi COSAVET DF 22212 D69018C008 3.5 350 0.00l. 0.00kg
24/06/19 Ensofrar 2 cares Oidi Tractor 60-90CV AZUFRE FAMOLINS 11952 180711 20 2.69l. 7.07kg
30/06/19 Ensofrar 1 cara Oidi Tractor 60-90CV AZUFRE FAMOLINS 11952 20 1.68l. 4.42kg
10/07/19 Atomitzador 2 cares Oidi Tractor 60-90CV COSAVET DF 22212 D69018C008 3.5 350 10.08l. 26.51kg
20/07/19 Atomitzador 2 cares Mildiu Tractor 60-90CV BELTASUR-500 11582 19010313 7 350 10.08l. 26.51kg
20/07/19 Atomitzador 2 cares Abono foliar NUTRACEUTICO ECO0020 F0067/19/06 4 350 0.00l. 0.00kg
20/07/19 Atomitzador 2 cares Oidi COSAVET DF 22212 D69018C008 25 350 0.00l. 0.00kg
10/08/19 Ensofrar 2 cares Oidi Tractor 60-90CV AZUFRE FAMOLINS 11952 180711 20 2.69l. 7.07kg
25/08/19 Atomitzador 2 cares Oidi Tractor 60-90CV COSAVET DF 22212 D69018C008 3.5 350 10.08l. 26.51kg
02/09/19 Atomitzador 2 cares Mildiu Tractor 60-90CV BELTASUR-500 11582 19010313 1.5 350 10.08l. 26.51kg

Total CO2 per a Parcel·la BK091, (1.2729ha): 296.96kg (Equivalent: 233.29 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 26.51 kg CO2 (20.83 kg CO2 per hectàrea)
Llaurar: 34.47 kg CO2 (27.08 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 235.97 kg CO2 (185.38 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 21   22   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2020   2021   2022  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com