Raïm 500

Nom de la Finca: El Pelegri
Titular: Jaume Bargans Carceller
Codi PV: BK091
Subzona:
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Merlot
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 2000-2001
Superfície: 1.2729 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2 N
10/01/16 Podar compressor Tractor 60-90CV 2.66l. 7.00kg
15/02/16 Aplicar adob/fems Tractor 60-90CV BITALKALI F/0001220/ 450 2.69l. 7.07kg 17.18kg
02/03/16 Tract: Feromones 81089031ES1084 0.00l. 0.00kg
03/03/16 Llaurar cultivador hivern Tractor 60-90CV 13.11l. 34.47kg
12/05/16 Atomitzador 2 cares Oidi AZUPEC MICRO WG 24416 5214OP02 3 300 0.00l. 0.00kg
12/05/16 Atomitzador 2 cares Mildiu Tractor 60-90CV CALDO BORDELES VALLES 13964 2.5 300 10.08l. 26.51kg
19/05/16 Atomitzador 2 cares oidi AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2314 25 0.00l. 0.00kg
22/05/16 Atomitzador 2 cares Mildiu Tractor 60-90CV CALDO BORDELES VALLES 13964 2.5 300 10.08l. 26.51kg
04/06/16 Atomitzador 2 cares Oidi AZUPEC MICRO WG 24416 3 300 0.00l. 0.00kg
04/06/16 Atomitzador 2 cares ABONADO NUTRACEUTICO ECO0020 3111/Y13/100/1 1 300 0.00l. 0.00kg
23/06/16 Atomitzador 2 cares Oidi Tractor 60-90CV AZUPEC MICRO WG 24416 5214OP02 1 300 10.08l. 26.51kg
26/06/16 Atomitzador 2 cares Oidi Tractor 60-90CV AZUPEC MICRO WG 24416 5214OP02 1 300 10.08l. 26.51kg
26/06/16 Atomitzador 2 cares ABONADO NUTRACEUTICO ECO0020 3111/Y13/100/1 1 300 0.00l. 0.00kg
05/07/16 Ensofrar 2 cares Oidi Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 25 2.69l. 7.07kg
25/07/16 Ensofrar 2 cares Oidi Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 25 2.69l. 7.07kg
25/07/16 Ensofrar 2 cares Mildiu CALDO BORDELES VALLES 13964 2.5 0.00l. 0.00kg
03/08/16 Ensofrar 2 cares Oidi Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 25 2.69l. 7.07kg
22/08/16 Atomitzador 2 cares Oidi Tractor 60-90CV AZUPEC MICRO WG 24416 2.5 300 10.08l. 26.51kg
22/08/16 Atomitzador 2 cares Mildiu CALDO BORDELES VALLES 13964 2.5 300 0.00l. 0.00kg

Total CO2 per a Parcel·la BK091, (1.2729ha): 202.32kg (Equivalent: 158.94 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 7.00 kg CO2 (5.50 kg CO2 per hectàrea)
Abonament: 7.07 kg CO2 (5.55 kg CO2 per hectàrea)
Llaurar: 34.47 kg CO2 (27.08 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 153.78 kg CO2 (120.81 kg CO2 per hectàrea)
Aplicació anual Nitrògen (DAN):
Adobs: 17.18 kg Nitrogen (13.50kg Nitrogen per hectàrea)Altres anys: 21   22   2013   2014   2015   2017   2018   2019   2020   2021   2022  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com