Raïm 500

Nom de la Finca: Les Mates
Titular: Antonia Ferrando Espinosa
Codi PV: BK072
Subzona: Marge Esquerra Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguam├║rcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 2002-2003
Superfície: 0.5525 Ha.
Tipus de Cultiu: ecol├▓gic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
8/1/18 Prepodar Tractor >90CV 3.02l. 7.93kg
9/1/18 Subsolar files altern. Tractor 60-90CV 2.84l. 7.48kg
12/1/18 Podar tissores el├Ęctriques 0.00l. 0.00kg
12/3/18 Trinxar sarments 0.00l. 0.00kg
27/4/18 Tract: Feromones LOBESIA QU111745/15 ISONET L 23396 VGM-00241 500 0.00l. 0.00kg
17/5/18 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM QU111745/15 Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 1732025 1.600 220 4.38l. 11.51kg
17/5/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111745/15 VITRA 40 WG 23186 253210 0.735 220 0.00l. 0.00kg
26/5/18 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 8.02l. 21.10kg
11/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 Oidium QU111745/15 Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 1732025 1.6 270 4.38l. 11.51kg
11/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 Mildiu QU111745/15 VITRA 40 WG 23186 130070 0.83 270 0.00l. 0.00kg
23/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 Mildiu QU111745/15 Tractor 60-90CV VITRA 40 WG 23186 130070 1.6 500 4.38l. 11.51kg
28/6/18 Llaurar cultivador estiu Tractor 60-90CV 2.73l. 7.19kg
30/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 Mildiu QU111745/15 Tractor 60-90CV ZZ-CUPROCOL 14534 POR5B28671 0.960 310 4.38l. 11.51kg
5/7/18 Tract Fito: Ensofrat2 Oidium QU111745/15 Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0318 30.00 1.17l. 3.07kg
10/7/18 Tract Fito: Atomitzador2 Mildiu QU111745/15 Tractor 60-90CV VITRA 40 WG 23186 130010-253210 1.98 320 4.38l. 11.51kg
19/7/18 Tract Fito: Ensofrat2 Oidium QU111745/15 Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0318 30.00 1.17l. 3.07kg
28/7/18 Tract Fito: Atomitzador2 Mildiu QU111745/15 Tractor 60-90CV VITRA 40 WG 23186 253210 1.315 350 4.38l. 11.51kg
28/9/18 Verema màquina M. verema 100-140CV 7.46l. 19.62kg

Total CO2 per a Parcel·la BK072, (0.5525ha): 138.51kg (Equivalent: 250.70 kg CO2 per hectÓrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 7.93 kg CO2 (14.36 kg CO2 per hectÓrea)
Llaurar: 28.29 kg CO2 (51.21 kg CO2 per hectÓrea)
Tractaments Fitosanitaris: 75.19 kg CO2 (136.09 kg CO2 per hectÓrea)
Verema: 19.62 kg CO2 (35.51 kg CO2 per hectÓrea)Altres anys: 2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com