Raïm 500

Nom de la Finca: L'Om
Titular: Jaume Nin Llort
Codi PV: BK008
Subzona: Marge Dret Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 1997-1998
Superfície: 1.2134 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2 N
10/02/21 Podar tissores elèctriques 0.00l. 0.00kg
02/03/21 Trinxar sarments Tractor 60-90CV 9.61l. 25.27kg
07/04/21 Llaurar cultivador hivern Tractor 60-90CV 12.49l. 32.86kg
08/04/21 Tract: Feromones Lobesia LOBETEC ES-00544 FMYB0094 0.00l. 0.00kg
06/05/21 Llaurar intercep man Tractor <60CV 10.75l. 28.26kg
20/05/21 Atomitzador 2 cares Oidi Tractor 60-90CV MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS 11179 003/20 4 300 9.61l. 25.27kg
20/05/21 Atomitzador 2 cares Mildiu DICONOX 52 FLOW 24058 0.75 300 0.00l. 0.00kg
24/05/21 Llaurar cultivador estiu Tractor 60-90CV 6.01l. 15.80kg
10/06/21 Atomitzador 2 cares Oidi Tractor 60-90CV AZUFRIL 80 DF 24423 4 300 9.61l. 25.27kg
10/06/21 Atomitzador 2 cares Mildiu CALDO BORDELES RSR DISPERSS 23852 1.2 300 0.00l. 0.00kg
22/06/21 Ensofrar 1 cara Oidi Tractor 60-90CV AZUFRE FAMOLINS 11952 45 1.60l. 4.21kg
03/07/21 Ensofrar 1 cara Oidi Tractor 60-90CV AZUFRE FAMOLINS 11952 45 1.60l. 4.21kg
07/07/21 Despampolar màquina Tractor 60-90CV 6.61l. 17.38kg
15/07/21 Ensofrar 1 cara Oidi Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/90 12463 40 1.60l. 4.21kg
24/07/21 Ensofrar 1 cara Oidi Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/90 12463 1.60l. 4.21kg
04/08/21 Atomitzador 2 cares Mildiu CALDO BORDELES NUFARM 11797 1 300 0.00l. 0.00kg
04/08/21 Atomitzador 2 cares Oidi Tractor 60-90CV MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS 11179 4 300 9.61l. 25.27kg
15/12/21 Aplicar adob/fems 0.00l. 0.00kg

Total CO2 per a Parcel·la BK008, (1.2134ha): 212.24kg (Equivalent: 174.91 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 25.27 kg CO2 (20.83 kg CO2 per hectàrea)
Llaurar: 76.92 kg CO2 (63.39 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 92.67 kg CO2 (76.38 kg CO2 per hectàrea)
Poda en verd: 17.38 kg CO2 (14.32 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2008   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2022  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com