Raïm 500

Nom de la Finca: L'Om
Titular: Jaume Nin Llort
Codi PV: BK008
Subzona: Marge Dret Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 1997-1998
Superfície: 1.2134 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2 N
15/01/15 Prepodar Tractor 60-90CV 6.01l. 15.80kg
15/02/15 Podar compressor 0.00l. 0.00kg
15/03/15 Aplicar adob/fems adobat Tractor <60CV ECOFEM super F0000308/20 350 1.91l. 5.02kg 25.48kg
29/03/15 Llaurar cultivador hivern Tractor 60-90CV 12.49l. 32.86kg
05/04/15 Llaurar intercep man Tractor <60CV 10.75l. 28.26kg
24/05/15 Atomitzador 1 cara CENDRA AZUPEC MICRO WG 24416 4 200 0.00l. 0.00kg
24/05/15 Atomitzador 1 cara MILDIU Tractor <60CV COVICAMPO-50 12965 2 200 4.30l. 11.30kg
24/05/15 Atomitzador 1 cara MULLANT DITENE PLUS 23838 0.3 200 0.00l. 0.00kg
03/06/15 Llaurar cultivador estiu Tractor 60-90CV 6.01l. 15.80kg
01/07/15 Ensofrar 1 cara OIDIUM Tractor <60CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 40 1.19l. 3.14kg
22/07/15 Ensofrar 1 cara OIDIUM Tractor <60CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 40 1.19l. 3.14kg
18/08/15 Atomitzador 2 cares MILDIU / OIDIUM Tractor 60-90CV KDOS 22002 13HG040 1.5 300 9.61l. 25.27kg
27/08/15 Llaurar cultivador estiu Tractor 60-90CV 6.01l. 15.80kg
03/09/15 Atomitzador 1 cara Tractor <60CV 4.30l. 11.30kg

Total CO2 per a Parcel·la BK008, (1.2134ha): 167.70kg (Equivalent: 138.20 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 15.80 kg CO2 (13.02 kg CO2 per hectàrea)
Abonament: 5.02 kg CO2 (4.14 kg CO2 per hectàrea)
Llaurar: 92.71 kg CO2 (76.41 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 54.16 kg CO2 (44.64 kg CO2 per hectàrea)
Aplicació anual Nitrògen (DAN):
Adobs: 25.48 kg Nitrogen (21.00kg Nitrogen per hectàrea)Altres anys: 2008   2010   2011   2012   2013   2014   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com