Raïm 500

Nom de la Finca: L'Om
Titular: Jaume Nin Llort
Codi PV: BK008
Subzona: Marge Dret Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 1997-1998
Superfície: 1.2134 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2 N
21/03/12 Aplicar adob/fems ADOBAT Tractor <60CV ECOFEM A2092/91 402604 200 1.91l. 5.02kg
22/04/12 LOBESIA QUANT LB 19811 200085VT 350 0.00l. 0.00kg
21/05/12 Atomitzador 2 cares MALURA Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 16089 1 150 9.61l. 25.27kg
21/05/12 MILDIU HIDROCUPER-50 23015 0-CSA/1N2775 2.5 150 0.00l. 0.00kg
04/06/12 Atomitzador 2 cares MALURA Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 16089 2 300 9.61l. 25.27kg
13/06/12 Ensofrar 2 cares MALURA Tractor <60CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 30 1.91l. 5.02kg
05/07/12 Atomitzador 2 cares MILDIU Tractor 60-90CV CALDO BORDELES VALLES 13964 200781-01 4 300 9.61l. 25.27kg
05/07/12 MALURA KUMULUS DF 18992 4 300 0.00l. 0.00kg
24/07/12 Ensofrar 2 cares MALURA Tractor <60CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 30 1.91l. 5.02kg

Total CO2 per a Parcel·la BK008, (1.2134ha): 90.90kg (Equivalent: 74.91 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Abonament: 5.02 kg CO2 (4.14 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 85.87 kg CO2 (70.77 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2008   2010   2011   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com