Raïm 500

Nom de la Finca: L'Om
Titular: Jaume Nin Llort
Codi PV: BK008
Subzona: Marge Dret Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 1997-1998
Superfície: 1.2134 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2 N
22/04/10 Lobesia botrana QUANT LB 19811 20787VT 350 0.00l. 0.00kg
27/05/10 Mildiu CUNAT ECO0008 610015 1.2 150 0.00l. 0.00kg
18/06/10 Mildiu HIDROCOBRE 50 ALINTRA 24317 155661/01 2.500 300 0.00l. 0.00kg
18/06/10 Mildiu HIDROCOBRE 50 ALINTRA 24317 155661/01 2.5 300 0.00l. 0.00kg
18/06/10 cendrosa KUMULUS DF 18992 146362 4 300 0.00l. 0.00kg
13/07/10 Oidium AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 310 40 0.00l. 0.00kgAltres anys: 2008   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com