Raïm 500

Nom de la Finca: Josep
Titular: Antonia Ferrando Espinosa
Codi PV: BJ982
Subzona: Marge Dret Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguam├║rcia
Varietat: Merlot
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 2001-2002
Superfície: 0.3354 Ha.
Tipus de Cultiu: ecol├▓gic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
3/1/18 Prepodar Tractor >90CV 1.83l. 4.82kg
9/1/18 Subsolar files altern. Tractor 60-90CV 1.73l. 4.54kg
20/1/18 Podar tissores el├Ęctriques 0.00l. 0.00kg
27/2/18 Baixar fils 0.00l. 0.00kg
12/3/18 Trinxar sarments 0.00l. 0.00kg
23/4/18 Tract: Feromones LOBESIA QU111745/15 LOBETEC ES-00544 FMBF004 400 0.00l. 0.00kg
4/5/18 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM QU111745/15 Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 1622425-1732025 1.6 280 2.66l. 6.99kg
4/5/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111745/15 VITRA 40 WG 23186 253210 1.2 280 0.00l. 0.00kg
17/5/18 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM QU111745/15 Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 1732025 1.600 220 2.66l. 6.99kg
17/5/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111745/15 VITRA 40 WG 23186 253210 0.735 220 0.00l. 0.00kg
27/5/18 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 4.87l. 12.81kg
11/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 Oidium QU111745/15 Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 1732025 1.6 270 2.66l. 6.99kg
11/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 Mildiu QU111745/15 VITRA 40 WG 23186 130070 0.83 270 0.00l. 0.00kg
27/6/18 Llaurar cultivador estiu Tractor 60-90CV 1.66l. 4.37kg
29/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 Oidium QU111745/15 Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 1732025 1.8 310 2.66l. 6.99kg
29/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 Mildiu QU111745/15 ZZ-CUPROCOL 14534 POR5B28671 0.960 310 0.00l. 0.00kg
3/7/18 Tract Fito: Ensofrat2 Oidium QU111745/15 Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0318 30.00 0.71l. 1.86kg
9/7/18 Tract Fito: Atomitzador2 Mildiu QU111745/15 Tractor 60-90CV VITRA 40 WG 23186 130010 1.98 320 2.66l. 6.99kg
15/7/18 Tract Fito: Ensofrat2 Oidium QU111745/15 Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0318 30.00 0.71l. 1.86kg
28/7/18 Tract Fito: Atomitzador2 Mildiu QU111745/15 Tractor 60-90CV VITRA 40 WG 23186 253210 1.315 350 2.66l. 6.99kg
6/8/18 Tract Fito: Ensofrat2 Oidium QU111745/15 Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0318 30.00 0.71l. 1.86kg
4/10/18 Verema màquina M. verema 100-140CV 4.53l. 11.91kg

Total CO2 per a Parcel·la BJ982, (0.3354ha): 85.95kg (Equivalent: 256.25 kg CO2 per hectÓrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 4.82 kg CO2 (14.36 kg CO2 per hectÓrea)
Llaurar: 17.17 kg CO2 (51.21 kg CO2 per hectÓrea)
Tractaments Fitosanitaris: 47.51 kg CO2 (141.64 kg CO2 per hectÓrea)
Verema: 11.91 kg CO2 (35.51 kg CO2 per hectÓrea)Altres anys: 2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com