Raïm 500

Nom de la Finca: El Puig de Maria
Titular: Miquel Mestres Bono
Codi PV: BJ977
Subzona: Marge Esquerra Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Got
Any de Plantació: 1969-1970
Superfície: 0.7328 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
25/2/19 Podar compressor QU111730/15 Tractor 60-90CV 1.53l. 4.03kg
1/3/19 Llaurar cultivador hivern QU111730/15 Tractor 60-90CV 7.54l. 19.84kg
8/3/19 Trinxar sarments QU111730/15 0.00l. 0.00kg

Total CO2 per a Parcel·la BJ977, (0.7328ha): 23.87kg (Equivalent: 32.58 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 4.03 kg CO2 (5.50 kg CO2 per hectàrea)
Llaurar: 19.84 kg CO2 (27.08 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2013   2014   2015   2016   2105   2018   0   2017  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com