Raïm 500

Nom de la Finca: El Puig de Maria
Titular: Antonia Ferrando Espinosa
Codi PV: BJ977
Subzona: Marge Esquerra Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguam├║rcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Got
Any de Plantació: 1969-1970
Superfície: 0.7328 Ha.
Tipus de Cultiu: ecol├▓gic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
15/1/18 Podar tissores el├Ęctriques 0.00l. 0.00kg
31/1/18 Trinxar sarments Tractor 60-90CV 5.80l. 15.26kg
28/3/18 Llaurar cultivador hivern Tractor 60-90CV 7.54l. 19.84kg
5/4/18 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 10.64l. 27.98kg
26/4/18 Tract: Feromones LOBESIA QU111745/15 QUANT LB 19811 15A2018 350 0.00l. 0.00kg
18/5/18 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM QU111745/15 Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 1732025 1.600 220 5.80l. 15.26kg
18/5/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111745/15 VITRA 40 WG 23186 253210 0.760 220 0.00l. 0.00kg
27/5/18 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 10.64l. 27.98kg
14/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 Oidium QU111745/15 Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 1732025 1.6 270 5.80l. 15.26kg
14/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 Mildiu QU111745/15 VITRA 40 WG 23186 160010 0.83 270 0.00l. 0.00kg
27/6/18 Llaurar cultivador estiu Tractor 60-90CV 3.63l. 9.54kg
30/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 Mildiu QU111745/15 Tractor 60-90CV ZZ-CUPROCOL 14534 POR5B28671 0.960 310 5.80l. 15.26kg
6/7/18 Tract Fito: Ensofrat2 Oidium QU111745/15 Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0318 30.00 1.55l. 4.07kg
10/7/18 Tract Fito: Atomitzador2 Mildiu QU111745/15 Tractor 60-90CV VITRA 40 WG 23186 130010-253210 1.98 320 5.80l. 15.26kg
20/7/18 Tract Fito: Ensofrat2 Oidium QU111745/15 Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0318 30.00 1.55l. 4.07kg
30/7/18 Tract Fito: Atomitzador2 Mildiu QU111745/15 Tractor 60-90CV VITRA 40 WG 23186 253210 1.315 350 5.80l. 15.26kg
1/10/18 Verema box/tolva Tractor 60-90CV 4.84l. 12.72kg

Total CO2 per a Parcel·la BJ977, (0.7328ha): 197.80kg (Equivalent: 269.92 kg CO2 per hectÓrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 15.26 kg CO2 (20.83 kg CO2 per hectÓrea)
Llaurar: 85.35 kg CO2 (116.47 kg CO2 per hectÓrea)
Tractaments Fitosanitaris: 84.46 kg CO2 (115.26 kg CO2 per hectÓrea)
Verema: 12.72 kg CO2 (17.36 kg CO2 per hectÓrea)Altres anys: 2013   2014   2015   2016   2105   0   2017  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com