Raïm 500

Nom de la Finca: El Campet
Titular: Antonia Ferrando Espinosa
Codi PV: BJ948
Subzona: Marge Esquerra Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguam├║rcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Got
Any de Plantació: 1989-1990
Superfície: 0.5595 Ha.
Tipus de Cultiu: ecol├▓gic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
9/1/18 Podar tissores el├Ęctriques 0.00l. 0.00kg
9/1/18 Subsolar files altern. Tractor 60-90CV 2.88l. 7.58kg
31/1/18 Trinxar sarments Tractor 60-90CV 4.43l. 11.65kg
28/3/18 Llaurar cultivador hivern Tractor 60-90CV 5.76l. 15.15kg
5/4/18 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 8.12l. 21.37kg
26/4/18 Tract: Feromones LOBESIA QU111745/15 QUANT LB 19811 15A2018 350 0.00l. 0.00kg
17/5/18 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM QU111745/15 Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 1732025 1.600 220 4.43l. 11.65kg
17/5/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111745/15 VITRA 40 WG 23186 253210 0.735 220 0.00l. 0.00kg
27/5/18 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 8.12l. 21.37kg
13/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 Oidium QU111745/15 Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 1732025 1.6 270 4.43l. 11.65kg
13/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 Mildiu QU111745/15 VITRA 40 WG 23186 160010 0.83 270 0.00l. 0.00kg
23/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 Oidium QU111745/15 Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 1732025 1.6 500 4.43l. 11.65kg
23/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 Mildiu QU111745/15 VITRA 40 WG 23186 130070-130010 4.00 500 0.00l. 0.00kg
27/6/18 Llaurar cultivador estiu Tractor 60-90CV 2.77l. 7.28kg
30/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 Mildiu QU111745/15 Tractor 60-90CV ZZ-CUPROCOL 14534 POR5B28671 0.960 310 4.43l. 11.65kg
4/7/18 Tract Fito: Ensofrat2 Oidium QU111745/15 Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0318 30.00 1.18l. 3.11kg
9/7/18 Tract Fito: Atomitzador2 Mildiu QU111745/15 Tractor 60-90CV VITRA 40 WG 23186 130010 1.98 320 4.43l. 11.65kg
19/7/18 Tract Fito: Ensofrat2 Oidium QU111745/15 Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0318 30.00 1.18l. 3.11kg
30/7/18 Tract Fito: Atomitzador2 Mildiu QU111745/15 Tractor 60-90CV VITRA 40 WG 23186 253210 1.315 350 4.43l. 11.65kg
28/9/18 Verema box/tolva Tractor 60-90CV 3.69l. 9.71kg

Total CO2 per a Parcel·la BJ948, (0.5595ha): 170.25kg (Equivalent: 304.29 kg CO2 per hectÓrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 11.65 kg CO2 (20.83 kg CO2 per hectÓrea)
Llaurar: 65.17 kg CO2 (116.47 kg CO2 per hectÓrea)
Tractaments Fitosanitaris: 76.14 kg CO2 (136.09 kg CO2 per hectÓrea)
Verema: 9.71 kg CO2 (17.36 kg CO2 per hectÓrea)Altres anys: 2013   2014   2015   2016   2105   0   2017  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com