Raïm 500

Nom de la Finca: San Miquel
Titular: Jaume Nin Llort
Codi PV: BJ104
Subzona: Marge Dret Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 1989-1990
Superfície: 4.175 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic

El Nou de +500Raïm que contribueix a l'elaboració de:

El Nou de +500 de Agrupació d'Agricultors Pla de Manlleu

 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
21/3/12 Aplicar adob/fems ADOBAT Tractor <60CV ECOFEM A2092/91 402604 200 6.57l. 17.29kg
22/4/12 LOBESIA QUANT LB 19811 200085VT 350 0.00l. 0.00kg
21/5/12 Tract Fito: Atomitzador2 MALURA Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 16089 1 150 33.07l. 86.96kg
21/5/12 MILDIU HIDROCUPER-50 23015 0-CSA/1N2775 2.5 150 0.00l. 0.00kg
4/6/12 Tract Fito: Atomitzador2 MALURA Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 16089 2 300 33.07l. 86.96kg
13/6/12 Tract Fito: Ensofrat2 MALURA Tractor <60CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 30 6.57l. 17.29kg
5/7/12 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU Tractor 60-90CV CALDO BORDELES VALLES 13964 200781-01 4 300 33.07l. 86.96kg
5/7/12 MALURA KUMULUS DF 18992 4 300 0.00l. 0.00kg
24/7/12 Tract Fito: Ensofrat2 MALURA Tractor <60CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 30 6.57l. 17.29kg

Total CO2 per a Parcel·la BJ104, (4.175ha): 312.75kg (Equivalent: 74.91 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Abonament: 17.29 kg CO2 (4.14 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 295.47 kg CO2 (70.77 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2008   2010   2011   2013   2015   2014   2016   1016   2017   0   2018   1018  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com