Raïm 500

Nom de la Finca: Esquena cunya
Titular: Marta Puig Artigas
Codi PV: BI993
Subzona: Marge Esquerra Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Moscatell de Alexandria
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 1995
Superfície: 0.91 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
10/1/16 Podar tissores elèctriques 0.00l. 0.00kg
26/2/16 Aplicar adob/fems ADOBAT Tractor 60-90CV BITALKALI F/0001220/ 10216 350 1.92l. 5.05kg
9/3/16 Llaurar cultivador hivern Tractor 60-90CV 9.37l. 24.64kg
5/5/16 Tract Fito: Ensofrat1 OIDIUM GRANO DE ORO 22771 12 0.00l. 0.00kg
10/5/16 Llaurar intercep man Tractor 60-90CV 10.81l. 28.43kg
26/5/16 Tract Fito: Atomitzador2 ADOBAT Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 152162/5 1.5 300 7.21l. 18.95kg
30/5/16 Llaurar intercep auto Tractor 60-90CV 5.41l. 14.22kg
4/6/16 Esporgar/Escavellar manual 0.00l. 0.00kg
15/6/16 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 152162/5 1.5 300 7.21l. 18.95kg
15/6/16 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU KDOS 22002 SEP15HG0 0.8 300 0.00l. 0.00kg
20/6/16 Llaurar intercep auto Tractor 60-90CV 5.41l. 14.22kg
2/7/16 Tract Fito: Ensofrat1 OIDIUM Tractor 60-90CV AZUFRE FAMOLINS 11952 UN-1350 30 1.20l. 3.16kg
21/7/16 Tract Fito: Ensofrat1 OIDIUM Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2816 30 1.20l. 3.16kg
26/7/16 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM AZUPEC MICRO WG 24416 P-CZB2 5 300 0.00l. 0.00kg
26/7/16 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU Tractor 60-90CV COVICAMPO-50 12965 X-DZP6 2.5 300 7.21l. 18.95kg
3/8/16 Tract Fito: Ensofrat1 OIDIUM Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 8030 35 1.20l. 3.16kg
7/8/16 Llaurar cultivador estiu Tractor 60-90CV 4.50l. 11.85kg
30/8/16 Tract Fito: Ensofrat2 LOBESIA DELFIN 19159 515112/SPA 0.5 300 0.00l. 0.00kg
30/8/16 Tract Fito: Ensofrat2 MALURA Tractor 60-90CV SOFREVAL 80 WG 23476 5m2/z21/s/13 5 300 1.92l. 5.05kg

Total CO2 per a Parcel·la BI993, (0.91ha): 169.80kg (Equivalent: 186.60 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Abonament: 5.05 kg CO2 (5.55 kg CO2 per hectàrea)
Llaurar: 93.35 kg CO2 (102.59 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 71.40 kg CO2 (78.46 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2017   201   2018  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com