Raïm 500

Nom de la Finca: Esquena cunya
Titular: Marta Puig Artigas
Codi PV: BI993
Subzona: Marge Esquerra Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Moscatell de Alexandria
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 1995
Superfície: 0.91 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
15/1/13 Prepodar Tractor >90CV 4.97l. 13.07kg
18/2/13 Podar compressor Tractor 60-90CV 1.90l. 5.00kg
12/3/13 Llaurar cultivador hivern Tractor 60-90CV 9.37l. 24.64kg
15/5/13 Llaurar cultivador hivern Tractor 60-90CV 9.37l. 24.64kg
17/5/13 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 1304 1.5 150 7.21l. 18.95kg
3/6/13 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 13.21l. 34.75kg
5/6/13 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 1304 1.5 250 7.21l. 18.95kg
5/6/13 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIUM KDOS 22002 SEP12HG017 1 250 0.00l. 0.00kg
21/6/13 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 1304 1.5 300 7.21l. 18.95kg
21/6/13 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIUM KDOS 22002 SEP12HG017 1 300 0.00l. 0.00kg
12/7/13 Tract Fito: Ensofrat2 OIDIUM Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2713 30 1.92l. 5.05kg
19/7/13 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 1304 1.5 300 7.21l. 18.95kg
19/7/13 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIUM KDOS 22002 SEP12HG017 1.5 300 0.00l. 0.00kg
26/8/13 Tract Fito: Ensofrat2 OIDIUM Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2913 35 1.92l. 5.05kg
12/9/13 Tract Fito: Atomitzador2 CORC Tractor 60-90CV BIOBIT 32 24520 217-100-PG 1 300 7.21l. 18.95kg
30/9/13 Verema màquina M. verema 100-140CV 12.29l. 32.31kg

Total CO2 per a Parcel·la BI993, (0.91ha): 239.30kg (Equivalent: 262.97 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 18.07 kg CO2 (19.86 kg CO2 per hectàrea)
Llaurar: 84.03 kg CO2 (92.34 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 104.88 kg CO2 (115.26 kg CO2 per hectàrea)
Verema: 32.31 kg CO2 (35.51 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2007   2008   2009   2010   2011   2012   2014   2015   2016   2017   201   2018  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com