Raïm 500

Nom de la Finca: Esquena cunya
Titular: Marta Puig Artigas
Codi PV: BI993
Subzona: Marge Esquerra Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Moscatell de Alexandria
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 1995
Superfície: 0.91 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
21/5/12 OIDIU TRIAL 23274 1285.0 200 200 0.00l. 0.00kg
8/6/12 OIDIU VIVANDO 24143 8116049 250 250 0.00l. 0.00kg
8/6/12 MILDIU ARMETIL 50 19745 204766/01 2 250 0.00l. 0.00kg
2/7/12 OIDIU AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 3567 30 0.00l. 0.00kg
8/7/12 mildiu CALDO BORDELES 25 VALLES 18527 207903/02 5 300 0.00l. 0.00kg
28/7/12 oidiu AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 3567.000 35 0.00l. 0.00kg
12/8/12 mildiu CALDO BORDELES 25 VALLES 18527 209198/01 5 250 0.00l. 0.00kgAltres anys: 2007   2008   2009   2010   2011   2013   2014   2015   2016   2017   201   2018  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com