Raïm 500

Nom de la Finca: Esquena cunya
Titular: Marta Puig Artigas
Codi PV: BI993
Subzona: Marge Esquerra Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Moscatell de Alexandria
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 1995
Superfície: 0.91 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
3/6/11 Mildiu ARMETIL 50 19745 156173-26 2.5 250 0.00l. 0.00kg
4/6/11 Oídium VIVANDO 24143 3636542 0.250 250 0.00l. 0.00kg
24/6/11 Mildiu CUPERTINE SUPER 14823 204714-01 5.00 300 0.00l. 0.00kg
24/6/11 Oídium KUMULUS DF 18992 13036075 5.0 300 0.00l. 0.00kg
8/7/11 Mildiu CUPERTINE SUPER 14823 204714-01 5.00 300 0.00l. 0.00kg
8/7/11 Mildiu CUPERTINE SUPER 14823 204714-01 5.00 300 0.00l. 0.00kg
28/7/11 Mildiu CALDO BORDELES 25 VALLES 18527 204769-01 5.00 300 0.00l. 0.00kg
29/7/11 Oídium AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 3567 30.00 0.00l. 0.00kg
2/8/11 Lobesia botrana GEODA 23665/15 189 /621 1.00 300 0.00l. 0.00kg
7/8/11 Oídium AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 3567 30.00 0.00l. 0.00kg
18/8/11 Mildiu CALDO BORDELES 25 VALLES 18527 204769-01 5.00 250 0.00l. 0.00kgAltres anys: 2007   2008   2009   2010   2012   2013   2014   2015   2016   2017   201   2018  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com