Raïm 500

Nom de la Finca: Esquena cunya
Titular: Marta Puig Artigas
Codi PV: BI993
Subzona: Marge Esquerra Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Moscatell de Alexandria
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 1995
Superfície: 0.91 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
21/5/10 Oidium ONIL 23665 1090625 0.250 250 0.00l. 0.00kg
21/5/10 Mildiu ARMETIL 50 19745 155052.22 1.0 250 0.00l. 0.00kg
12/6/10 Oidium VIVANDO 24143 3161244 0.250 250 0.00l. 0.00kg
12/6/10 MILDEO ARMETIL 50 19745 155052.22 2.0 250 0.00l. 0.00kg
3/7/10 MILDEO CALDO BORDELES 25 VALLES 18527 151437 5.00 400 0.00l. 0.00kg
3/7/10 Oidium VIVANDO 24143 3161244 0.250 400 0.00l. 0.00kg
18/7/10 Oidium AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 3567 30.00 0.00l. 0.00kg
5/8/10 Oidium AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 3567 30.00 0.00l. 0.00kg
16/8/10 Mildiu CALDO BORDELES 25 VALLES 18527 151437 4.00 350 0.00l. 0.00kg
2/9/10 Lobesia botrana CILIUS 23407 01010615 0.650 300 0.00l. 0.00kgAltres anys: 2007   2008   2009   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   201   2018  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com