Raïm 500

Nom de la Finca: Esquena cunya
Titular: Marta Puig Artigas
Codi PV: BI993
Subzona: Marge Esquerra Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Moscatell de Alexandria
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 1995
Superfície: 0.91 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
13/5/09 Oidium ONIL 23665 01090408 0.25 200 0.00l. 0.00kg
12/6/09 Mildium CUPERTINE FOLPET 17131 144343-02 4 300 0.00l. 0.00kg
12/6/09 Oidium COLLIS 23748 0002951636 0.25 300 0.00l. 0.00kg
14/7/09 Mildium CUPERTINE FOLPET 17131 144343-02 5 350 0.00l. 0.00kg
14/7/09 Oidium VIVANDO 24143 0003164244 0.25 350 0.00l. 0.00kg
26/7/09 Oidium CEPSUL ESPECIAL 18422 91306000 35 0.00l. 0.00kg
11/8/09 Oidium AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 02-J-468-01 30 0.00l. 0.00kg
18/8/09 Miladium CALDO BORDELES VALLES 13964 144087 6 300 0.00l. 0.00kgAltres anys: 2007   2008   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   201   2018  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com