Raïm 500

Nom de la Finca: Esquena cunya
Titular: Marta Puig Artigas
Codi PV: BI993
Subzona: Marge Esquerra Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Moscatell de Alexandria
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 1995
Superfície: 0.91 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
5/5/08 OIDIM ONIL 23665 01080702 0.120 200 0.00l. 0.00kg
4/6/08 OIDIUM ONIL 23665 01080702 0.120 200 0.00l. 0.00kg
5/6/08 MILDIU ARMETIL M 19827 133771-17 2.0 200 0.00l. 0.00kg
4/7/08 OIDIUM CEPSUL ESPECIAL 18422 91306000 30 0.00l. 0.00kg
8/7/08 mildiu CUPERTINE SUPER 14823 4.5 300 0.00l. 0.00kg
8/7/08 MILDIU CUPERTINE SUPER 14823 137749 4.5 300 0.00l. 0.00kg
8/7/08 OIDIUM ONIL 23665 01080702 0.120 300 0.00l. 0.00kgAltres anys: 2007   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   201   2018  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com