Raïm 500

Nom de la Finca: Esquena cunya
Titular: Marta Puig Artigas
Codi PV: BI993
Subzona: Marge Esquerra Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguam├║rcia
Varietat: Moscatell de Alexandria
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 1995
Superfície: 0.91 Ha.
Tipus de Cultiu: ecol├▓gic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
30/1/18 Podar tissores el├Ęctriques 0.00l. 0.00kg
5/2/18 Trinxar sarments Tractor 60-90CV 7.21l. 18.95kg
15/3/18 Aplicar adob/fems ADOBAR Tractor 60-90CV FEMS AB003 1.92l. 5.05kg
20/4/18 Llaurar intercep auto Tractor 60-90CV 5.41l. 14.22kg
17/5/18 Tract Fito: Atomitzador1 ADOB FOLIAR Tractor 60-90CV NUTRACEUTICO ECO0020 FO156-17-9 3 150 4.32l. 11.37kg
17/5/18 Tract Fito: Atomitzador1 MILDIU Tractor 60-90CV GRIFON 24951 19176 1 150 4.32l. 11.37kg
17/5/18 Tract Fito: Atomitzador1 MULLANT Tractor 60-90CV DITENE PLUS 23838 J-3002 1 150 4.32l. 11.37kg
2/6/18 Tract Fito: Atomitzador1 MILDIUM Tractor 60-90CV GRIFON 24951 19176 2 200 4.32l. 11.37kg
2/6/18 Tract Fito: Atomitzador1 MALURA Tractor 60-90CV COSAVET DF 22212 D69017D006 2.5 200 4.32l. 11.37kg
2/6/18 Tract Fito: Atomitzador1 MULLANT Tractor 60-90CV MOJABEL 24168 17110075 1 200 4.32l. 11.37kg
18/6/18 Tract Fito: Atomitzador1 MILDIU Tractor 60-90CV GRIFON 24951 13786 2.5 250 4.32l. 11.37kg
18/6/18 Tract Fito: Atomitzador1 MALURA Tractor 60-90CV COSAVET DF 22212 D69017D006 5 250 4.32l. 11.37kg
18/6/18 Tract Fito: Atomitzador1 MULLANT Tractor 60-90CV MOJABEL 24168 17110075 1 250 4.32l. 11.37kg
20/6/18 Llaurar intercep auto Tractor 60-90CV 5.41l. 14.22kg
4/7/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU Tractor 60-90CV GRIFON 24951 13786 3 400 7.21l. 18.95kg
4/7/18 Tract Fito: Atomitzador2 MALURA COSAVET DF 22212 D69017D006 6 400 0.00l. 0.00kg
4/7/18 Tract Fito: Atomitzador2 MULLANT Tractor 60-90CV MOJABEL 24168 17110075 1 400 7.21l. 18.95kg
16/7/18 Tract Fito: Ensofrat1 MALURA Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 817 25 1.20l. 3.16kg
17/7/18 Retallat puntes Tractor 60-90CV 2.40l. 6.32kg
30/7/18 Tract Fito: Ensofrat1 MALURA Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 817 25 1.20l. 3.16kg
4/8/18 Llaurar cultivador estiu Tractor 60-90CV 4.50l. 11.85kg
7/8/18 Tract Fito: Atomitzador1 MALURA Tractor 60-90CV COSAVET DF 22212 D69017D006 4.5 300 4.32l. 11.37kg
7/8/18 Tract Fito: Atomitzador1 MILDIU Tractor 60-90CV GRIFON 24951 13786 2 300 4.32l. 11.37kg
7/8/18 Tract Fito: Atomitzador1 MULLANT Tractor 60-90CV MOJABEL 24168 17110075 1 300 4.32l. 11.37kg
28/8/18 Tract Fito: Atomitzador2 LOBESIA Tractor 60-90CV DELFIN 19159 40188 0.5 200 7.21l. 18.95kg

Total CO2 per a Parcel·la BI993, (0.91ha): 270.27kg (Equivalent: 297.00 kg CO2 per hectÓrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 18.95 kg CO2 (20.83 kg CO2 per hectÓrea)
Abonament: 5.05 kg CO2 (5.55 kg CO2 per hectÓrea)
Llaurar: 40.28 kg CO2 (44.26 kg CO2 per hectÓrea)
Tractaments Fitosanitaris: 199.66 kg CO2 (219.41 kg CO2 per hectÓrea)
Poda en verd: 6.32 kg CO2 (6.94 kg CO2 per hectÓrea)Altres anys: 2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com