Raïm 500

Nom de la Finca: Plana
Titular: Marta Puig Artigas
Codi PV: BI983
Subzona:
Municipi:
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 2010-2011
Superfície: 1.05 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2 N
03/02/21 Podar tissores elèctriques 0.00l. 0.00kg
15/02/21 Trinxar sarments 0.00l. 0.00kg
05/03/21 Llaurar cultivador hivern Tractor 60-90CV 10.81l. 28.43kg
17/04/21 Llaurar intercep auto Tractor 60-90CV 6.24l. 16.40kg
10/05/21 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 15.25l. 40.10kg
20/05/21 Atomitzador 1 cara Oïdi Tractor 60-90CV HELIOSOUFRE S 24323 219162 15 litres/cuba 1000 l 100 l/ha 4.99l. 13.12kg
23/05/21 Llaurar intercep auto Tractor 60-90CV 6.24l. 16.40kg
10/06/21 Llaurar cultivador estiu Tractor 60-90CV 5.20l. 13.67kg
17/06/21 Atomitzador 1 cara Oïdi Tractor 60-90CV HELIOSOUFRE S 24323 20221095 15L/1000L 150 l/ha 4.99l. 13.12kg
03/07/21 Atomitzador 1 cara míldium Tractor 60-90CV BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE 21649 12802 + 27302C 2,5 l/ha 150 l/ha 4.99l. 13.12kg
03/07/21 Atomitzador 1 cara Oïdi Tractor 60-90CV HELIOSOUFRE S 24323 20221095 2,5 l/ha 150 l/ha 4.99l. 13.12kg
05/07/21 Llaurar cultivador estiu Tractor 60-90CV 5.20l. 13.67kg
16/07/21 Ensofrar 1 cara Oïdi Tractor 60-90CV AZUFRE MICRONIZADO P-300/100 12453 3021 38 Kg/ha 1.39l. 3.65kg
02/08/21 Atomitzador 2 cares míldium Tractor 60-90CV BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE 21649 27302C 2,6 Kgha 260 l/ha 8.32l. 21.87kg
02/08/21 Atomitzador 2 cares Oïdi Tractor 60-90CV HELIOSOUFRE S 24323 20221095 2,6 l/ha 260 l/ha 8.32l. 21.87kg
05/08/21 Llaurar cultivador estiu Tractor 60-90CV 5.20l. 13.67kg
24/09/21 Verema màquina M. verema >140CV 18.90l. 49.71kg

Total CO2 per a Parcel·la BI983, (1.05ha): 291.93kg (Equivalent: 278.03 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Llaurar: 142.34 kg CO2 (135.57 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 99.88 kg CO2 (95.12 kg CO2 per hectàrea)
Verema: 49.71 kg CO2 (47.34 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com